• English
 • Čeština

Pravidla

Obecná pravidla

 • Nejvyšší autoritou na serveru je GM (Game Master). Jeho rozhodnutí jsou neoddiskutovatelná, i pokud jsou v rozporu s nějakými pravidly.
 • Je zakázáno zneužívat chyb či špatného nastavení ve hře ku prospěchu svému, či jiných hráčů. Tyto chyby je hráč povinnen hlásit přes page, nebo přímo přes ICQ GM.
 • Vzhledem k tomu, že shard je postaven na exp. systému, budou každé pokusy o jeho přechytračení (různe snahy o „přelevání“ expů z nepoužívaných postav) tvrdě trestány.
 • Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování a mluvy. Vztahuje se to i na jméno postavy.
 • Neutrální postavy mají zákaz jakéhokoliv zasahování do bojů PvP ligy.
 • Guildmasteři nesou částečnou zodpovědnost za chovaní členů svých guild a mohou být trestáni za jejich skutky. Toto pravidlo se vztahuje převážně na PvP.
 • Endor nepodporuje prodeje a machinace s herními accounty a majetkem. Proto se zakazuje veškerá inzerce, a to včetně odkazů obsahujících inzerci, uvedeného charakteru na vývěsce a fóru (obecně na doméně endor.cz) nebo dokonce ve hře.
 • Je zakázáno modifikovat klienta, či používat externí programy k modifikaci jeho standardniho chodu. Hráč je zodpovědný za technické problémy poskytující mu neoprávněnou výhodu nad jinými hráči, ať už se jedná o úmyslné zneužití, nebo ne.
 • Je zakázáno používat různé předměty k blokování pohybu nebo dohledu NPC či hráčů (včetně blokování přístupu do domu).
 • Je zakázáno pomáhat si druhou postavou v PvM – zejména zabíjet NPC a mít více postav v dungeonu.

PvP pravidla

 • Modrý lootuje ligaře = zasahování do ligy
 • Zmasterovaný veterán lootuje mastera = v pořádku
 • Master lootuje zmasterovaného veterána = v pořádku
 • Modrý lootuje ligaře-criminala = v pořádku
 • Ligaře aggresora můžete lootit jen pokud jste ho sami zabili, vyhodnocuje to systém, takže pokud vás to zkrimne nebo jste s ním v partě, porušujete pravidlo.
 • PK lootuje a zabíjí ligaře dle libosti
 • Pravidla o vměšování se do ligy neplatí pro ligaře/modráky v dungeon zónách. Ovšem vystavujete se riziku připsání killu. Pravidla pro PK platí všude.