• English
  • Čeština

Rasy

Výběr jedné z pěti možných ras probíhá po založení postavy, ale ještě před samotným vstupem do světa, v úvodní místnosti Star room. Zde je k nalezení pět sošek, pomocí kterých můžete rasu zvolit. Dokud se pohybujete ve Star roomu, můžete rasu měnit. Opuštěním této místnosti branou do světa svůj výběr stvrzujete.

Zvolená rasa ovlivňuje staty postavy a její vzhled.

Ork

Zdaleka nejsilnější a nejhouževnatější ze všech ras. Orkové nejsou příliš obratní a inteligentní, mají pověst krutých primitivů, kterým se ovšem nedá upřít odvaha a věrnost svému klanu. Orkové bývají skvělí válečníci a vzdělaneckým disciplínám se zpravidla vyhýbají, neboť je považují za slabošské.

Human

Lidé jsou rozmanitá rasa, která pronikla do různých oborů, vyniknout však dokáže jen v některých. Lidé jsou poměrně silná rasa, i když se nemůže rovnat orkům. Mezi lidmi najdeme řadu statečných a zapálených válečníků, kteří často volí cestu paladina. Na druhou stranu, mezi lidmi najdeme také spoustu obávaných zabijáků a zlodějů. Mnozí si najdou cestu k přírodě a stávají se druidy nebo někdy rangery, někteří volí duchovní cestu a vstupují do klášterů, aby se stali knězi.

Lidé jsou poměrně univerzální rasa, i když co se týče obratnosti a inteligence, jsou jen průměrní. Málokdy se věnují ryze magickému povolání.

Lidé jsou tradičně vynalézaví, manuálně zruční a hodně se věnují obchodu. Lidští řemeslníci jsou mezi jinými pověstní.

Elf

Velice rozšířená rasa, která v posledních letech soupeří s lidmi o označení „všestranná“. Zpočátku se elfové věnovali převážně magii a starali se o lesy, postupně ale začali pronikat do nejrůznějších oborů a dokázali se v nich velmi dobře prosadit.

Elfové nejsou tak silní a odolní jako třeba lidé, ale dokáží to dobře vyrovnávat svou proslulou obratností. Navíc bývají velice inteligentní a mají nadání pro magii, takže jejich uplatnění je opravdu široké.

Tradiční povolání elfů je ranger. Mezi elfy je ale také řada vynikajících mágů, druidů, kněží i heretiků, roguů. Naopak téměř nelze zahlédnout elfí válečníky – když už elf touží po této cestě, většinou se stane druidem. Prakticky vůbec neexistují elfí nekromanceři, protože elfové cítí k tomuto druhu magie vrozený odpor.

Half-elf

Míšenci lidí a elfů kombinují a průměrují jejich vlastnosti. Obecně se half-elfové hodí pro stejná povolání, pro která se hodí lidé a elfové zároveň. Díky elfí krvi nebývají tak zdatnými válečníky jako lidé a naopak díky lidskému dědictví nevynikají moc v obtížnejší magii jako elfové – mágové half-elfové takřka neexistují.

Drow

Drowové jsou velice pyšná a uzavřená rasa. U jedince si cení nejvíce jeho intelektuálních schopností a vědomostí a ve své touze po poznání jsou ochotni překračovat všechny hranice. Je to národ především mágů a nekromancerů, mnoho drowů lze také najít v řadách heretiků a kněží. Jedná se o zdaleka nejinteligentnější rasu. Drowové bývají drobnější a fyzicky slabší, zato jsou poměrně obratní.